Polityka prywatności rowermaniak.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Rowermaniak.pl Rybnicka 31, 44-266 Świerklany NIP 6422147214

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się administratorem poprzez:

nr telefonu: +48 507 241 563
adres e-mail: sklep@rowermaniak.pl
adres korespondencyjny: ul. Rybnicka 31, 44-266 Świerklany.

Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane?

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, w ramach formularza dostępnego na naszej stronie, takie jak:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
ewentualny nr. numer telefonu

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku subskrybentów naszego newslettera, dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

analitycznych, zmierzających do usprawnienia naszych stron internetowych i oferowanych produktów,
badanie satysfakcji klientów,
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Czy podanie danych obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszego sklepu, otrzymywania naszej odpowiedzi lub korzystania z innych świadczonych przez nas usług.

Czy dane będą profilowane?

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego lub marketingowego, w celu dostosowania treści na do Państwa potrzeb i zainteresowań.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osób korzystających z naszego sklepu internetowego i innych świadczonych przez nas usług przetwarzamy przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a w przypadku zawarcia umowy – do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe subskrybentów naszego newslettera przetwarzamy do momentu cofnięcia przez Pastwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej, dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta?

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie będą.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym nam usługi związane z celami, dla których przetwarzamy dane osobowe. W związku z tym, odbiorcami mogą być:

podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
firmy kurierskie,
operatorzy systemów płatniczych,
banki (w przypadku skorzystania przez Państwa z zakupów na raty – jeżeli taka możliwość będzie przez nas oferowana),
operatorzy systemów mailingowych (w przypadku subskrybentów naszego newslettera).